Науковий вісник ветеринарної медицини — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник ветеринарної медицини

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ» Виходить від 2009 двічі на рік як продовження вид. «Вісник Білоцерківського державного аграрного університету» (1996–2009). Засн. і видавець – Білоцерків. аграр. ун-т. Наклад 300 прим. Матеріали публікують укр., рос., англ. мовами. Висвітлюють наук. дослідж. з питань акушерства, гінекології та біотехнології відтворення; ветсанекспертизи; діа­гностики, терапії внутр. хвороб і клін. біохімії; мікробіології, епізоо­тології, інфекц. хвороб та імунології; паразитології та інвазій. хвороб; хірургії, онкології та ане­стезіології; фармакології та токсикології, що становлять інтерес для науковців і фахівців-практиків. У складі редколегії – науковці з України й зарубіжжя. Гол. ред.: А. Даниленко (2009–18), М. Рубленко (від 2018).

М. О. Сокольська

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
М. О. Сокольська . Науковий вісник ветеринарної медицини // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70616 (дата звернення: 27.09.2021)