Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ» Засн. 1999 як «Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України», від 2002 – «Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ», від 2005 – сучасна назва. Виходить 5–7 разів на рік, наклад 100 прим. Матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Висвітлює актуал. питання держави та права й право­охо­рон. діяльності. Осн. рубрики: «Теорія та історія держави і права», «Філософія права», «Конституційне та міжнародне право», «Публічне адміністрування», «Адміністративно-правове та цивільне правове регулювання окремих сфер суспільних відносин», «Кримінальне право», «Кримінологія та кримінально-виконавче право», «Кримінально-процесуальні, криміналістичні та організаційно-тактичні питання протидії злочинності», «Поліцейська діяльність: вітчизняний та зарубіжний досвід», «Економічна безпека: національний та міжнародний виміри». Гол. ред. – А. Фоменко (від 2018).

А. В. Самотуга

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю