Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ІЗМАЇ́ЛЬСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ГУМАНІТА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997 як «Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту», від 2002 – сучасна назва. Публікують двічі на рік у 3-х серіях накладом 300 прим. Матеріали друкують укр., рос., англ., нім., франц., румун., болгар. мовами. Гол. ред.: О. Колесников (1997–2000), О. Лебеденко (2001–13), Я. Кічук (від 2014). У серії «Педагогічні науки» (відп. за випуск – Н. Кічук) висвітлюють результати наук. розвідок у галузях заг. та порівнял. педагогіки, педагогіки ВШ, корекц. педагогіки, методології та історії педагогіки, теорії та практики навч. й виховання, теорії та методики профес. освіти, соц. педагогіки, історії освіти, теорії орг-ції та кер-ва системою освіти, сучас. пед. технологій та ін. галузей пед. науки. Осн. тематика серії «Історичні науки» (відп. за випуск – Л. Чорна) присвяч. актуал. проблемам історії України, всесвіт. історії, археології, етнології, історіографії, краєзнавства, історії права, науки й техніки, біографістики, військ. історії, урбаністики, методології історії, джерелознавства. У серії «Філологічні науки» (відп. за випуск – А. Колесников) вміщують матеріали, що охоплюють питання літературо­знавства, мовознавства, фольк­ло­ристики, лінгвістики, проблем перекладу, теорії літ-ри, тексто­логії, компаративістики тощо.

С. В. Щетиніна


Покликання на статтю