Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ТЕА́ТРУ, КІНО́ І ТЕЛЕБА́ЧЕННЯ імені І. К. Карпенка-Карого» Засн. 2006. Виходить укр. мовою двічі на рік; наклад 75 прим. Публікує результати дисертац. робіт, а також наук. розвідки провід. учених у галузі кіно- і театро­знавства, культурології та мист. педагогіки. Рубрики: «Сценічне мистецтво», «Екранні мистецтва», «Культурологія», «Мистецька педагогіка», «Архів», «Бібліографія». Гол. ред. – О. Безгін (від 2006).

О. А. Вінниченко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. А. Вінниченко . Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70621 (дата звернення: 24.09.2021)