Науковий вісник Льотної академії — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Льотної академії

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ЛЬО́ТНОЇ АКАДЕ́МІЇ» Видають від 2017 у Кропивницькому в серії «Педагогічні науки» двічі на рік накладом 150 прим. Матеріали вміщують укр., рос., англ. мовами. Осн. тематика вид. відповідає назвам рубрик: «Психолого-педагогічні аспекти організації освітнього процесу у закладах вищої освіти», «Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців», «Інноваційні підходи до професійної освіти на засадах сталого розвитку», «Актуальні аспекти розвитку STEАM-­освіти та дуальної освіти в умовах євроінтеграції», «Особливості викладання мовних дисциплін професійного спрямування», «Фізична підготовка фахівця як умова професійної надійності». Гол. ред. – Т. Плачинда (від 2017).

Т. С. Плачинда

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Т. С. Плачинда . Науковий вісник Льотної академії // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70624 (дата звернення: 24.09.2021)