Науковий вісник Льотної академії — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Льотної академії

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ЛЬО́ТНОЇ АКАДЕ́МІЇ» Видають від 2017 у Кропивницькому в серії «Педагогічні науки» двічі на рік накладом 150 прим. Матеріали вміщують укр., рос., англ. мовами. Осн. тематика вид. відповідає назвам рубрик: «Психолого-педагогічні аспекти організації освітнього процесу у закладах вищої освіти», «Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців», «Інноваційні підходи до професійної освіти на засадах сталого розвитку», «Актуальні аспекти розвитку STEАM-­освіти та дуальної освіти в умовах євроінтеграції», «Особливості викладання мовних дисциплін професійного спрямування», «Фізична підготовка фахівця як умова професійної надійності». Гол. ред. – Т. Плачинда (від 2017).

Т. С. Плачинда


Покликання на статтю