Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК МИКОЛА́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені В. О. Сухомлинського» Видають у серіях «Педагогічні науки» (друкують 4 рази на рік), «Історичні науки», «Економічні науки» (обидві – 2 рази на рік). Матеріали публікують укр., рос., англ., нім., польс. мовами. Серія «Педагогічні науки» засн. 1999. Вміщують результати теор. і наук.-практ. дослідж. із заг. проблем пед. науки. Осн. проблематика: дошкіл. освіта, початк. освіта, історія педагогіки, соц. педагогіка, інклюзивна освіта, методика викладання, теорія та методика профес. освіти. Гол. ред. – Т. Степанова. Серія «Історичні науки» засн. 2008. Висвітлюють результати теор. і наук.-практ. дослідж. із заг. проблем істор. науки. Осн. проблематика: історія України, всесвітня історія, історіографія, джерелознавство, істор. краєзнавство. Гол. ред. – Н. Рижева. Серія «Економічні науки» засн. 2014. Структурні розділи: «Менеджмент організацій та зовнішньоекономічна діяльність», «Економіка та міжнародні економічні відносини», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування». Гол. ред. – І. Кіщак.

Л. С. Степанюк


Покликання на статтю