Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ БІОРЕСУ́РСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВА́ННЯ УКРАЇ́НИ» Виходив 1997–2017 у Києві щомісяця. Засн. і видавець – Нац. аграр. ун-т (нині Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України). До 2009 мав назву «Науковий вісник Національного аграрного університету». Висвіт­лювали результати наук. роботи з різних питань АПК: біології, генетики, біотехнології, екології, агрономії, тваринництва, ветеринарії, якості й безпеки, перероблення та зберігання с.-г. продукції, лісівництва, механізації, електрифікації та автоматизації с. госп-ва, економіки та ін., по­в'язані з підготовкою кадрів для галузі. 2017 реорганіз. у 10 наук. журналів за окремими спеціальностями, а саме: «Machinery and Energetics», «Ukrainian Journal of Veterinary Sciences», «Biological Systems: Theory and Innovation», «Plant and Soil Science», «Ukrainian Journal of Forest and Wood Scien­ce», «Віоесоnоmу and agrarian business», «Аnіmаl Science and food technology», «International Journal of Philology», «Humanita­rian Studios: Pedagogics, Psycho­logy, Philosophy» та «Law. Human. Environment».

В. І. Мельник


Покликання на статтю