Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ» Засн. 1996 у Києві як «Науковий вісник Української академії внутрішніх справ». Відтоді його назва змінювалася відповідно до змін назви академії, від 2010 – сучасна. Виходить 4 рази на рік, наклад 50 прим., матеріали публікує укр., рос. і англ. мовами. Висвітлює роль юрид. і суміж. наук в удосконаленні правоохорон. діяльності; проблеми наук. забезпечення законотвор. процесу та правозастосов. практики, використання результатів наук. дослідж. в освіт. процесі закладів вищої освіти МВС України; вміщує практ. рекомендації правоохорон. органам щодо боротьби зі злочинністю. Осн. рубрики: «Законодавче врегулювання правозастосування», «Протидія злочинності: проблеми теорії та практики», «Теоретичні й історичні аспекти правознавства», «Діяльність працівників правоохоронних органів», «Міжнародний досвід». Гол. ред. – С. Чернявський (від 2019).

А. Я. Яковлєва


Покликання на статтю