Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОЇ МУЗИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ УКРАЇ́НИ імені П. І. Чайковського» Засн. 1999 у Києві Нац. муз. академією України. Видають 3–5 разів на рік накладом 50 прим. Матеріали публікують укр., рос. та англ. мовами. Висвітлює питання закономірності і тенденції формування укр. нац. культурно-мист. простору; проблем розвитку культури, освіти, наук.-пед. думки в теор., істор. та практ. аспектах; особливості інтеграції укр. культури і мист-ва в європ. і світ. простір тощо. Гол. ред. – Т. Мартинюк (від 2020).

Н. Е. Самікова

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Н. Е. Самікова . Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70632 (дата звернення: 19.09.2021)