Науковий вісник НЛТУ України — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник НЛТУ України

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК НЛТУ УКРАЇ́НИ» Виходить від 1994 у Львові накладом 250 прим. 8 разів на рік спочатку під назвою «Науковий вісник УкрДЛТУ» (до 2005). Засн. і видавець – Укр. лісотех. ун-т (нині Нац. лісотех. ун-т України). Матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами. Висвітлює актуал. проблеми в галузях ліс. та садово-парк. госп-в; екології, довкілля та сталого розвитку; технології та устаткування ліс. госп-ва, деревооброб. вироб-ва та суміж. галузей; економіки, планування та упр.; інформ. технологій; системи вищої освіти. Публікує результати наук. дослідж. та особливості вирішення освітян. проблем, напрацювання передового досвіду та впровадження у вироб-во наук. здобутків. Вміщує дослідниц. інновац. матеріали авторів з різних країн із широкого кола питань лісівництва й деревооброб. вироб-ва, а також по­в'язаних з ними наук. галузей. Надає інформ. підтримку найбільш значущим інновац. дослідж., працям молодих науковців, зокрема студентів старших курсів і аспірантів. Розповсюджують в Україні та країнах Сх. Європи. Гол. ред. – Ю. Туниця (від 2005).

Ю. І. Грицюк


Покликання на статтю