Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ПІВДЕННОУКРАЇ́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. К. Д. Ушинського» Засн. і видавець – Пд.-укр. пед. ун-т (Одеса). Виходить у 2-х серіях накладом 100 прим. Серія «Педагогічні науки» (від 1997) – 4 рази на рік. Матеріали друкують укр., рос. та англ. мовами. Містить статті про наук. досягнення в галузі педагогіки, про досвід у заг.-осв. галузі, сприяння формуванню пед. мислення та орг-ції освіт. роботи на наук. засадах. Гол. ред. – А. Богуш. Серія «Лінгвістичні науки» (від 2005) – двічі на рік. Публікують праці укр., рос., англ., нім. та китай. мовами. Презентує наук. дослідж. з актуал. проблем сучас. мовознавства: контрастивна лінгвістика, психолінгвістика, теорія та практика перекладу, експерим. й теор. фонетика, машин. переклад, інформ. технології в лінгвістиці та крос-дисциплінарні розвідки (герман., слов'ян., роман., сх. мови). Гол. ред. – Т. Корольова (від 2005).

А. О. Будник, С. Ю. Юхимець

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
А. О. Будник, С. Ю. Юхимець . Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70635 (дата звернення: 26.10.2021)