Науковий вісник Сіверщини — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Сіверщини

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК СІ́ВЕРЩИНИ» Засн. – Академія Держ. пенітенціар. служби (Чернігів). Видають у серіях «Право» (від 2017, тричі на рік, гол. ред. – С. Ніщимна) і «Освіта. Соціальні та поведінкові науки» (від 2018, двічі на рік, гол. ред. – О. Тогочинський) накладом 100 прим. Матеріали вміщують укр., рос., англ., польс., нім. мовами, розповсюджують в Україні та за кордоном. Висвітлюють проблеми теорії та історії держави і права, філософії права; конституц. і міжнар. права; цивіл., госп., соц., труд., адм., фінанс., інформ., кримінал. і кримінал.-виконав. права; кримінології; теорії та практики кримінал.-процесуал. і оперативно-розшук. діяльності; криміналістики; вітчизн. і закордон. освіт. пед. технологій; актуал. питання міждисциплінар. наук. дослідж. та запровадження новіт. інновац. технологій у нац. економіці.

І. М. Стеценко


Покликання на статтю