Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК СХІДНОЄВРОПЕ́ЙСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Лесі Українки» Засн. 1996 у Луцьку як «Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки». Назва змінювалася відповідно до змін назви закладу. Від 2013 – сучасна назва. Виходить 24 рази на рік у серіях: «Біологічні науки», «Географічні науки», «Історичні науки», «Міжнародні відносини», «Педагогічні науки», «Фізичні науки», «Філологічні науки. Літературознавство», «Філологічні науки. Мовознавство», «Філософські науки», «Хімічні науки». Матеріали вміщує укр., рос., англ., нім., франц. та польс. мовами. Висвітлює новітні досягнення в сфері науки, техніки та культури, знайомить з новими дослідж. науковців Волині та ін. регіонів. Гол. ред. – І. Коцан (від 2005).

В. С. Собчук


Покликання на статтю