Науковий вісник Ужгородського університету — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Ужгородського університету

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК У́ЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. і видавець – Ужгород. ун-т. Виходить двічі на рік накладом 100 прим. у серіях: «Медицина» (від 1993; гол. ред. – С. Філіп), «Математика і інформатика» (В. Маринець), «Економіка» (В. Мікловда), «Біологія» (Л. Фельбаба-Клушина), «Політологія. Соціологія. Філософія» (М. Вегеш; усі – від 1994), «Історія» (Ю. Данилець), «Філологія» (Г. Шумицька; обидві – від 1995), «Хімія» (від 1996; С. Чундак), «Фізика» (В. Різак), «Педагогіка. Соціальна робота» (І. Козубовська; обидві – від 1998), «Право» (від 2003; Ю. Бисага), «Міжнародні відносини», «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» (обидві – від 2014, гол. ред. – М. Палінчак). Висвітлює результати наук. дослідж. з відповід. галузей, популяризує наук. знання, містить хроніку, статті-персоналії, бібліографію. Матеріали публікує укр., рос., англ. мовами.

І. П. Студеняк


Покликання на статтю