Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК: ЦИВІ́ЛЬНИЙ ЗА́ХИСТ ТА ПОЖЕ́ЖНА БЕЗПЕ́КА» Засн. 2000 у Києві як «Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки». Від 2016 – сучасна назва. Видавець – Укр. НДІ цивіл. захисту. Виходить двічі на рік, матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами, наклад 50 прим. Висві­тлює фундам. і прикладні наук. дослідж. у галузях цивіл. захисту та пожеж. безпеки; питання впливу наслідків надзвичай. ситуацій і небезпеч. факторів пожеж на життєдіяльність людей, а також захисту довкілля. Гол. ред. – В. Кропивницький (від 2016).

С. Ю. Огурцов


Покликання на статтю