Науковий вісник Чернівецького університету — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Чернівецького університету

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ЧЕРНІВЕ́ЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1996 Чернів. ун-том. Виходить неперіодично накладом 100 прим. у серіях: «Біологія (Біологічні системи)» (наук. ред. – М. Марченко; до 2009 – «Біологія»); «Економіка» (П. Нікіфоров); «Географія» (В. Руденко); «Германська філологія» (В. Левицький, О. Огуй, Н. Єсипенко); «Інженерно-технічні науки» (О. Ангельський); «Історія» (О. Добр­жанський; 2003–16 – «Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини»); «Комп'ютерні системи та компоненти» (С. Мельничук); «Математика» (В. Городецький); «Педагогіка та психологія» (І. Руснак); «Правознавство» (П. Пацурківський); «Романо-слов'янський дискурс» (М. Попович, М. Скаб); «Романська філологія» (Г. Бостан); «Слов'янська філологія» (Б. Бунчук); «Фізика. Електроніка» (І. Фодчук; до 1999 – «Фізика», С. Мельничук); «Філософія» (М. Марчук); «Хімія» (О. Лявинець). Осн. тематика визначається назвами серій. Розповсюджується шляхом книгообміну серед ВНЗів України.

М. Б. Зушман, Н. М. Загородна


Покликання на статтю