Науковий журнал МОЗ України — Енциклопедія Сучасної України

Науковий журнал МОЗ України

«НАУКО́ВИЙ ЖУРНА́Л МОЗ УКРАЇ́НИ» Виходив 2012–14 у Києві раз на два місяці (всього 6 номерів). Матеріали публікував укр., рос. та англ. мовами. Наклад 5 тис. прим. Вміщував статті, присвяч. актуал. проблемам сучас. медицини. Серед рубрик – «Видатні люди», «Оригінальні статті з клінічної медицини», «Питання гастроентерології», «Питання гінекології», «Досвід зарубіжних науковців», «Записки з лікарської практики», «Огляд літератури», «Рецензії», «Спогади», «Дискусія». Гол. ред. – Р. Богатирьова.

А. М. Зубар


Покликання на статтю