Науковий збірник Українського вільного університету — Енциклопедія Сучасної України

Науковий збірник Українського вільного університету

«НАУКО́ВИЙ ЗБІ́РНИК УКРАЇ́НСЬКОГО ВІ́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Виходив від 1923 у Празі, від 1948 – у Мюнхені (у деяких томах, опубл. після 1991, місцем вид. зазначено Мюнхен; Львів). Надруковано 21 том, окрім 20-го. Містив результати наук.-дослідниц. пошуків учених ун-ту з історії, археології, філософії, права, психології, літературознавства, мовознавства, географії, економіки, українознавства, історії культури та ін. наук, а також бібліогр. статті та рец., матеріали з архіву УВУ (звіти). Окремі томи висвітлювали матеріали конф.: «Український Вільний Університет: з минулого в майбутнє. До 70-річчя з часу заснування. Львів, 13–14 лютого 1992 р.» (т. 16, 1993); «Народ, нація, держава: українське питання в європейському вимірі. Львів, травень 1993 р.» (т. 17, 1995). Важливі вид. – ювіл. наук. збірники на пошану видат. особистостей (1945–96 видано 12 томів обсягом 5200 с.). Це, зокрема, збірники, присвячені 25-літтю наук. діяльності проф. С. Дністрянського (т. 1, 1923), 75-річчю (ч. 1, 1925) та 80-річчю від дня народж. Президента Чехословац. Республіки проф. Т. Масарика (ч. 2, 1930), вшануванню папи Пія ХII (т. 6, 1956), проф. Ю. Шевельова (т. 7, 1971), І. Мірчука (т. 8, 1974), В. Орелецького (т. 9, 1982), проф. В. Янева (т. 10, 1983), Ю. Панейка (т. 11, 1988), О. Кобилянської (т. 14, 1991), 70-літтю УВУ (т. 15, 1992). Серед авторів – С. Андрусів, О. Андрушків, О. Баранів, Ю. Бача, І. Білас, Л. Білецький, Ю. Бойко, І. Борковський, М. Василів, Г. Ващенко, Ю. Вільчинський, А. Волошин, О. Гайманівський, В. Гришко, В. Державин, В. Доманицький, Д. Дорошенко, А. Жуковський, С. Злупко, О. Іванов, В. Кампо, І. Качуровський, П. Ковалів, А. Коцевалов, Я. Кравченко, Б. Крупницький, М. Лозинський, В. Мель­ник, О. Мицюк, М. Міллер, І. Мірчук, С. Наріжний, Є. Нахлік, Н. Нововірський, О. Оглоблин, В. Орелецький, М. Осадчий, Я. Падох, І. Панькевич, П. Пархоменко, Я. Погребенник, Н. Полонська-Василенко, Л. Ребет, Я. Рудницький, Т. Салига, Є. Сверстюк, Ф. Слюсаренко, Р. Смаль-Стоцький, Б. Стебельський, Д. Степовик, В. Стецюк, П. Стецюк, Ф. Стешко, П. Феденко, С. Федорів, В. Чап­ля, К. Чехович, Д. Чижевський, М. Шафовал, О. Шульгін, В. Щербаківський, О. Юрченко, А. Яков­лів, В. Янів. Гол. ред.: В. Гаркінс (1971), О. Кульчицький (1974), З. Соколюк і В. Дідович (1982), О. Горбач (1983), В. Янів (1988–89), О. Ки­сілевська-Ткач-Косик (1991), Г. Васькович (1992), М. При­сяжний (1993), А. Карась (1995), Я. Розумний (1996).

Літ.: Коломієць Л. До практики взаємного самопізнання [рец. на кн.: На­­уковий збірник Українського Вільного Університету. Мюнхен, 1992] // СіЧ. 1993. № 7.

Т. Д. Антонюк


Покликання на статтю