Науковый зборник товариства Просвѣта в Ужгородѣ — Енциклопедія Сучасної України

Науковый зборник товариства Просвѣта в Ужгородѣ

«НАУКО́ВЫЙ ЗБО́РНИК ТОВАРИ́СТВА “ПРОСВѢ́ТА” В У́ЖГОРОДѢ» Виходив 1922–38 один раз на рік (загалом 14 чисел), матеріали вміщував укр., чес., русин. мовами. Журнал друкували в Ужгороді на кошти т-ва «Просвіта», у деяких випадках – за сприяння мін-ва шкільництва і нар. освіти Чехо-Словаччини, єпархіал. уряду Греко-катол. Мукачів. єпархії (напр., 11 річник). Кількість сторінок – бл. 200, наклад не вказували. Розповсюджували переважно платно на всій тер. Закарпаття. Окремих рубрик не мав, статті на істор., антропол., археол., джерелозн., мовно-літ., культурну, краєзн. та ін. тематику подавали у хронол. послідовності з відповід. джерел. супроводом. Був єдиним наук. журналом високого рівня міжвоєн. Закарпаття. Серед авторів – М. Возняк, Ф. Габріел, В. Гнатюк, Ф. Колесса, Ф. Потушняк, С. Рудницький, Г. Стрипський. Видавці та ред.: В. Гаджеґа, А. Волошин, І. Панькевич, В. Бірчак.

Літ.: Пальок В. Наукова і видавнича діяльність товариства «Просвіта» на Закарпатті в 20–30-х роках ХХ ст. // Car­patica–Карпатика: Актуал. пробл. історії і культури Закарпаття. Вип. 1. Уж., 1992.

М. Ю. Токар


Покликання на статтю