Науковий погляд: економіка та управління — Енциклопедія Сучасної України

Науковий погляд: економіка та управління

«НАУКО́ВИЙ ПО́ГЛЯД: ЕКОНО́МІКА ТА УПРАВЛІ́ННЯ» – науковий журнал. Засн. 1999 Ун-том митної справи та фінансів (Дніпропетровськ, нині Дніпро), є правонаступником ж. «Вісник Академії митної служби України» та «Вісник Дніпропетровсь­кої державної фінансової академії». Виходить 4 рази на рік, матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Висвітлює актуал. проблеми екон. теорії та історії екон. думки, світ. госп-ва та міжнар. екон. відносин, економіки та упр. підпр-вами, інновац. та інвестиц. діяльності, бухгалтер. обліку, аналізу та аудиту; фінансів і податк. політики, матем. методів та інформ. технологій в економіці, сучас. менеджменту та ін. галузей екон. науки. Осн. рубрики: «Економічна теорія та історія економічної думки», «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Економіка та управління національним господарством», «Економіка та управління підприємствами», «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», «Гроші, фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Гол. ред. – О. Заруцька.

Т. П. Дерев'янко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Т. П. Дерев'янко . Науковий погляд: економіка та управління // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70649 (дата звернення: 23.10.2021)