Наукові вісті КПІ — Енциклопедія Сучасної України

Наукові вісті КПІ

«НАУКО́ВІ ВІ́СТІ КПІ» Засн. 1997 як «Наукові вісті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”»; від 2018 – сучасна назва. Виходить 6 разів на рік спочатку накладом 500, нині – 50 прим. Друкує статті укр., рос., англ. мовами з осн. напрямів наук. діяльності ун-ту: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; електротехніка та енергозбереження; енергетика та нові енер- гогенеруючі технології; інформ. технології, систем. аналіз та керування; матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформ.-вимірюв. техніка. Гол. ред. – М. Згуровський.

М. Ю. Ільченко


Покликання на статтю