Наукові записки — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́» Вид. Сенату УВУ за участі філос. ф-ту та ф-ту права й сусп.-екон. наук. Виходили 1957–88 у м. Мюнхен (Німеччина), т. 9–10 за 1969 – Мюнхен; Рим; Париж. Надруковано 13 томів: 1961 – одночасно т. 4 і 5, 1963 – т. 6 і 7 (окремими книгами). 7-й т. присвяч. ювілярам Г. Ващенку, М. Міллеру, Н. Полонській-Василенко, містить також публікації «Арґо українських вояків» О. Горбача, «Совєтські концепції походження великоруської народности та “руської” нації» П. Курінного тощо. 6-й т. подає матеріали правн. і соц.-екон. характеру, в інших переважає мовознавча (12 праць: О. Горбач, В. Лев, П. Ковалів, Я. Рудницький) та літературознавча (8 розвідок: Ю. Бойко, О. Сулима-Блохін) тематики, а також дослідж. з історії та археології (18 праць: Н. Полонська-Василенко, М. Мюллер, П. Курінний, Л. Винар) тощо. 1969 видано т. 9–10 – зб. доповідей наук. конф. у Нью-Йорку 17 листопада 1962 та в Рокка-ді-Папа 18–20 жовтня 1963. Це спільне вид. УВУ, НТШ, Укр. богослов. наук. т-ва та УВАН на пошану Блаженнішого Верховного Архиєпископа Кардинала Йосифа Сліпого у 30-ліття Єпископських Свячень та 25-ліття вступлення на Митрополичий Пре­стол. 1984 опубл. т. 11–12 – доповіді наук. конф. УВУ (5–7 липня 1968, Мюнхен) «Церква і релігія України – 50 літ після Жовтневої революції (1917–1967)» на пошану Преосвященного Владики Платона, Екзарха українців-католиків у Німеччині і Скандинавії. 1988 вийшов друком 13-й т. – зб. праць Мовознав. комісії Ювілей. наук. конгресу в тисячоліття хрещення Руси-України, що містить 8 публікацій з проблем укр. реліг. термінології, релігійно-мовних особливо­стей творів Т. Шевченка, Лесі Українки, перекладу Нового Завіту П. Морачевським та ін. Матеріали друкували укр. і нім. мовами. Поширювали в наук. колах діаспори. Рубрики: «Хроніка», «Біографічні нотки авторів», «Видання УВУ», «З видань УВУ». Серед авторів – А. Білинський, Ю. Бойко, Д. Бучинський, о. М. Ваврик, М. Василів, Г. Ващенко, А.-Г. Великий, Л. Винар, Є. Ґловінський, М. Горбань, П. Горбань, О. Горбач, В. Дідович, О. Домбровський, П. Зайцев, Б. Казимира, К. Кисілевський, П. Ковалів, О. Кульчицький, П. Курінний, В. Лев, В. Ленцик, М. Міллер, І. Мірчук, о. І. Назарко, Д. Олянчин, О. Оглоблин, В. Орелецький, Ю. Панейко, Я. Пастернак, Н. Полонська-Василенко, С. Процюк, Я. Рудницький, о. М. Соловій, Т. Сосновий, Ю. Старосольський, М. Стахів, Ю. Студинський, О. Сулима-Блохін, В. Федорчук, о. І. Хома, о. П. Хомин, Б. Цюцюра, В. Янів та ін. Гол. ред.: Ю. Бойко (1957–61), А. Білинський (1963), редколегія (1965–66), В. Янів (1967–68), О. Горбач (1988).

Т. Д. Антонюк


Покликання на статтю