Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ БЕРДЯ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 2013 Бердян. пед. ун-том (Запоріз. обл.). Видають тричі на рік у серії «Педагогічні на­уки»; матеріали публікують укр., англ., рос., болгар., польс. мовами; наклад 300 прим. Друкують наук.-теор. та практ. стат­ті із заг. педагогіки та історії педагогіки; теорії й методики навч. (за галузями); профес. освіти; корекц. педагогіки; соц. педагогіки; теорії і методики упр. освітою; теорії і методики виховання; дошкіл. педагогіки; теорії навч.; інформ.-комунікац. технологій в освіті. Гол. ред. – І. Богданов.

В. М. Ліпич

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю