Наукові записки Державного природознавчого музею — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Державного природознавчого музею

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ ДЕРЖА́ВНОГО ПРИРОДОЗНА́ВЧОГО МУЗЕ́Ю» Засн. 1914 у Львові як музей. зб. «Rozprawy i wiadomości z muzeum im. Dzieduszyckich» з ініціативи дир. Музею ім. Дзєдушицьких М.-А. Ломніцького. 1-й т. присвяч. фауні коловерток і вільноіснуючих нематод із Сокальщини, природі Львова і його околиць та інформації про нові надходження до наук. фондів музею. 1914–24 видрукувано 10 т. 1951 зі створенням у Львові філії АН УРСР започатк. видання зб. «Наукові записки Львівського науково-природознавчого музею». Назва змінювалася відповідно до змін назви і підпорядкування музею. У 1-му т. вміщено матеріали з флори і рослинності Сх. Карпат, Прикарпаття та Лісостепу України, відомості про зоогеогр. розміщення деяких рідкіс. видів ссавців і харчування птахів на виноградниках Закарп. обл. та інформацію про мінерал. багатства Пн.-Сх. Карпат, Закарпаття і бас. верхів'я Дністра. 1951–62 вийшло 10 т. Відновлено 1994 із сучас. назвою. Виходить раз на рік, матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Наклад 150 прим. Висвітлює питання з осн. проблем музеології, екології, ботаніки, зоо­логії, ґрунтознавства, охорони природи. Гол. ред. – Ю. Чернобай (від 2002).

О. С. Климишин


Покликання на статтю