Наукові записки з української історії — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки з української історії

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ З УКРАЇ́НСЬКОЇ ІСТО́РІЇ» Засн. 1993, видавець – каф. історії та культури України Ун-ту Г. Ско­вороди в Пере­я­с­лаві (Київ. обл.). Друкують 2 рази на рік; матеріали вміщують укр. і англ. мова- ми; наклад 300 прим. Висвітлюють проблеми соц.-екон., політ., повсякден. історії України, історії релігії, науки й техніки, історіо­графії, джерелознавства та спец. істор. дисциплін; публікують біоісторіогр. і краєзн. дослідж. тощо. Постійні рубрики: «Історія України», «Історіографія, джерело­знавство та спеціальні історичні дисципліни», «Історія науки і техніки», «Рецензії, посвяти, ювілеї», «Сумуємо». Гол. ред. – В. Коцур (від 1993).

А. В. Ставицька

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
А. В. Ставицька . Наукові записки з української історії // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70660 (дата звернення: 22.10.2021)