Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ ІНСТИТУ́ТУ ЗАКОНОДА́ВСТВА ВЕРХО́ВНОЇ РА́ДИ УКРАЇ́НИ» Засн. 2010 у Києві. Спочатку виходив 3 рази, від 2011 – 6 разів на рік. Матеріали вміщує укр. і англ. мовами, наклад 300 прим. Висвітлює оригін. дослідж. у галузі права, економіки та держ. управління. Рубрики: «Право» (підрубрики: «Теорія та історія держави і права», «Конституційне та муніципальне право», «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», «Кримінальне право і кримінальний процес», «Міжнародне право»), «Економіка», «Державне управління», «Огляди, рецензії». Гол. ред. – О. Копиленко.

І. М. Мищак

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
І. М. Мищак . Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70662 (дата звернення: 23.10.2021)