Наукові записки Інституту історії і археології України АН УРСР — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Інституту історії і археології України АН УРСР

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ ІНСТИТУ́ТУ ІСТО́РІЇ І АРХЕОЛО́ГІЇ УКРАЇ́НИ АН УРСР» Надруковано в 2-х кн.: кн. 1 – Уфа, 1943 (наклад 1,5 тис. прим.), кн. 2 – К., 1946 (наклад 15 тис. прим.). Засн. Ін-том історії і археології України АН УРСР, що був створ. 1942 у м. Уфа (Башкортостан, РФ) шляхом об'єд­нання евакуйов. після нападу Німеччини на СРСР з Києва Ін-тів історії України й археології АН УРСР та існував до 1944. Редколегія: К. Гуслистий, М. Петровський (дир. Ін-ту), Л. Сла­він, М. Супруненко, Ф. Ястребов. Вміщували матеріали, присвяч. різним періодам історії укр. народу. Археол. тематика представлена дослідж. Л. Дмитрова, Д. Бліфельда, О. Лагодовської, М. Сібільова і великою статтею Л. Славіна, в якій підведено підсумки вивчення Ольвії у рад. період. Питання історії періоду феодалізму висвітлено у статтях Б. Грекова, К. Гуслистого, В. Дядиченка, К. Кудряшова, Ф. Лося, М. Петровського, О. Савича, К. Стецюк, М. Ткаченка, С. Юшкова; рев. руху й сусп.-політ. життя дожовтн. періоду – Ф. Лося, М. Рубача, М. Супруненка. Обидві книги відкриває розділ «Документи Великої Віт­чизняної вій­ни», в якому подані докум. матеріали з історії вій­ни рад. народу з нім. загарбниками. М. Супруненко в одній зі своїх статей зробив спробу проаналізувати боротьбу рад. партизанів.

Н. М. Руденко


Покликання на статтю