Наукові записки Інституту історії матеріальної культури Всеукраїнської академії наук — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Інституту історії матеріальної культури Всеукраїнської академії наук

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ ІНСТИТУ́ТУ ІСТО́РІЇ МАТЕРІА́ЛЬНОЇ КУЛЬТУ́РИ ВСЕУКРАЇ́НСЬКОЇ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К» Ін-т історії матеріал. культури ВУАН створ. 1934 у Києві на базі ліквідованих Всеукраїнського архео­логічного комітету, Музею (Кабінету) антропології та етнології ім. Хв. Вовка, Культурно-історичної комісії ВУАН і деяких ін. установ ВУАН (від 1936 – АН УСРР, від 1937 – АН УРСР; згідно з цим змінювалася й відповідна частина назви «Наукових записок...»). Загалом вийшло друком 6 кн. (1934 – кн. 1 і 2; 1935 – кн. 3–4, 5–6; 1937 – кн. 1 і 2) накладом 800 (вип. 1934) і 1 тис. (решта) прим. Відп. ред.: Ф. Козубовський (1934, 1935), М. Ячменьов (1937). Вміщували статті переважно археологів та етнографів Ін-ту; рец. на праці зарубіж. і вітчизн. авторів, присвяч. історії матеріал. культури; огляди істор. літ-ри (включно з іноз.); повідомлення про багаторічні експедиц. роботи, зокрема пов'язані з розкопками палеоліт. стоянок у с. Пушкарі (Новгород-Сівер. р-ну Черніг. обл.) і Новгороді-Сіверському, поселень трипіл. культури, давньоруських пам'яток у Києві та м. Вишгород (Київ. обл.), етногр. й антропол. експедиції тощо.

Н. М. Руденко


Покликання на статтю