Наукові записки Луганського національного університету — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Луганського національного університету

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ ЛУГА́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Видавали окремими серіями укр., рос., англ. мовами. Серія «Філологічні науки» виходила 2000–14 двічі на рік. Висвітлювала питання сучас. дискурсології, що пов'язані з описом різноманіт. мовних фактів і подій мовної діяльності; актуал. проблеми мовної картини світу, її прояви в багатьох мовних явищах і закономірностях їх концептуалізації; дискурси й дискурс. практики, сформовані й ті, що формувалися в нових сусп.-екон. умовах (ЗМІ-дискурс, політ., худож., управлін. дискурси тощо). Гол. ред. – Л. Синельникова (2000–14). Серія «Педагогічні та технічні науки» виходила 2007–10 чотири рази на рік. Містила статті з питань методології та методів сучас. пед. науки, соц.-психол. роботи з дітьми та молоддю, підготовки майбут. вчителя, освіти вчителя, проблем реформування та модернізації освіт. системи, розвитку й формування особистості в умовах її виховання та навчання, пед. спадщини та модернізації освіти, психокорекції, освіти за кордоном тощо. Гол. ред. – В. Курило (2007–10). Наклад обох серій – 100 прим.

О. М. Хорунжа, Л. Ц. Ваховський

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. М. Хорунжа, Л. Ц. Ваховський . Наукові записки Луганського національного університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70666 (дата звернення: 22.10.2021)