Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ НАЦІОНА́ЛЬНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені М. Драгоманова» Засн. 1939 Київ. пед. ін-том (нині Нац. пед. ун-т). У різні роки друкували збірники з таких галузей знань: фіз.-мат., філол., біол., пед., істор. науки тощо. Відп. ред. цих серій. вид.: А. Афіногенов (1939), Є. Ремез, Г. Де-Метц, П. Волинський, Ф. Бугайко, О. Астряб, В. Мітюров, М. Плющ, М. Шкіль (1998–2003), С. Яшанов (2004), Л. Макаренко (від 2013); шеф-ред. – В. Андрущенко (від 2003). Нині виходить 6 разів на рік накладом 300 прим. у серії «Педагогіка», що висвітлює питання історії педагогіки, методики навч., профес. освіти, соц. педагогіки, інформ. технологій в освіті тощо. Містить публікації результатів сучас. теор. та експерим. дослідж. в галузі педагогіки, розкриття психол.-пед., істор. та соц. аспектів сучас. освіти. Друкують матеріали укр., англ., рос., нім., польс. мовами.

Л. Л. Макаренко, Л. В. Савенкова


Покликання на статтю