Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ НІ́ЖИНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Миколи Гоголя» Виходили від 1940 щороку під назвою «Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя. Наукові записки» (ред. – І. Гречко). Продовжували розвивати традиції Ніжин. ВШ 19 – поч. 20 ст. та її вид. «Извѣстія Историко-филологическаго института князя Безбородко въ Нѣжинѣ» (1875–1919). Під час 2-ї світ. вій­ни не видавали. Випуск поновлено 1949 (ред. – Д. Кузнецов) і присвячено 125-річчю ВШ в Ніжині. Друкували переважно серіями: «Філологічні науки», «Природничі науки», «Педагогічні науки». Останнє число (т. 13) з'явилося 1962. Вид. продовжено 1994 (т. 14–16, 1994–96; гол. ред. – В. Яковець), від 1998 виходить накладом 100 прим. у серіях: «Психолого-педагогічні науки» (відп. ред. – Є. Коваленко) та «Філологічні науки» (відп. ред. – Г. Самойленко). Розвідки першої присвяч. історії педагогіки, сучас. проблемам школи та актуал. психол. темам; у другій – статті групують за розділами «Мовознавство» (розкривають проблеми мови, її історії та культури, діалектології, перекладу) й «Літературознавство» (про творчість М. Гоголя, відомих випуск­ників-письменників Ніжин. ВШ, ін. представників укр. та світ. літ-ри, регіон. і заг. проблеми філол. науки від давнини до сучасності). Матеріали публікують укр., рос., англ. мовами.

О. Г. Самойленко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю