Наукові записки Української академії друкарства — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Української академії друкарства

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ УКРАЇ́НСЬКОЇ АКАДЕ́МІЇ ДРУКА́РСТВА» Засн. 1939 Укр. полігр. ін-том (нині Укр. академія друкарства). 1939–41 друкували в Харкові (т. 1–7), 1947–62 – у Львові (нерегулярно, усього 8 т.). Від 1999 виходить безперервно, 2001 та від 2006 – двічі на рік, в ін. роки – по одному номеру. Вип. 1–7, 11, 12, 14 – російсько-, інші – україномовні. Наклад 100 прим. Матеріали вміщують у розділах: «Технічні науки», «Економічні науки», «Соціальні комунікації». Осн. тематика – результати теор. і експерим. дослідж. у галузі полігр. машинобудування, полігр. технології та матеріалів, інформ. інновацій, автоматизації процесів у поліграфії, а також питання книгознавства, видавн. справи, економіки й менеджменту полігр. вироб-ва, публікації про підготовку фахівців для видавн.-полігр. галузі в Україні та світі, рец. на монографії та навч. вид. науковців академії, ювіл. статті. Розповсюджують в Україні, Білорусі, Литві, Польщі та Німеччині. Гол. ред. – Б. Дурняк (від 2003).

Н. І. Черниш

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю