Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ ХА́РКІВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Г. С. Сковороди» Засн. 1997 Харків. пед. ун-том. Видавець – «Видавн. дім Д. Бураго». Виходить 4 рази на рік у серії «Літературознавство» накладом 300 прим. Матеріали публікують укр., рос. та англ. мовами. Є спеціалізов. вид. із проблем літературознавства. Його традиції закладено ще до 2-ї світ. вій­ни, коли почали друкувати «Наукові записки Харківського педагогічного інституту. Праці філологічного факультету» (всього до 1959 видано 32 вип.). Темат. спрямованість – укр. літ-ра, рос. літ-ра, літ-ра зарубіж. країн та слов'ян. народів, порівнял. літературознавство, фольклористика, теорія літ-ри, філол. науки, методика викладання літературозн. дисциплін. Авторами є переважно укр. літературознавці, проте публікують також роботи дослідників із Польщі, Узбеки­стану, Білорусі, РФ, Німеччини, Бельгії та ін., що уможливлює подання різних підходів, поглядів, думок з питань сучас. літературознавства. У різні роки членами редколегії були відомі вчені – М. Гетьманець, Л. Фрізман, Л. Ушкалов, О. Андрущенко та ін. Розповсюджують в Україні, Польщі, Німеччині, Франції, Китаї тощо. Гол. ред. – Л. Гармаш (від 2018).

Н. М. Халанська


Покликання на статтю