Наукові зошити історичного факультету Львівського університету — Енциклопедія Сучасної України

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету

«НАУКО́ВІ ЗО́ШИТИ ІСТОРИ́ЧНОГО ФАКУЛЬТЕ́ТУ ЛЬВІ́ВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997, перший вип. вміщував матеріали наук. конф. викл. й асп. істор. ф-ту. Під сучас. назвою видають від 1999 один раз на рік. Матеріали друкують укр. мовою, від 2014 окремі статті – англ. мовою. Наклад: вип. 1 – 100 прим., вип. 2–8 – 300 прим., надалі – 50–70 прим. Публікують наук. студії з істор. наук. Осн. рубрики: «Давня історія та археологія», «Спеціальні історичні дисципліни», «Нова історія», «Новітня історія», «Військова та воєнна історія», «Історичне краєзнавство», «Етнологія», «Рецензії». Гол. ред. – Б. Якимович (від 2014).

Б. З. Якимович

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Б. З. Якимович . Наукові зошити історичного факультету Львівського університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70675 (дата звернення: 21.10.2021)