Наукові зошити історичного факультету Львівського університету — Енциклопедія Сучасної України

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету

«НАУКО́ВІ ЗО́ШИТИ ІСТОРИ́ЧНОГО ФАКУЛЬТЕ́ТУ ЛЬВІ́ВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997, перший вип. вміщував матеріали наук. конф. викл. й асп. істор. ф-ту. Під сучас. назвою видають від 1999 один раз на рік. Матеріали друкують укр. мовою, від 2014 окремі статті – англ. мовою. Наклад: вип. 1 – 100 прим., вип. 2–8 – 300 прим., надалі – 50–70 прим. Публікують наук. студії з істор. наук. Осн. рубрики: «Давня історія та археологія», «Спеціальні історичні дисципліни», «Нова історія», «Новітня історія», «Військова та воєнна історія», «Історичне краєзнавство», «Етнологія», «Рецензії». Гол. ред. – Б. Якимович (від 2014).

Б. З. Якимович


Покликання на статтю