Наукові нотатки — Енциклопедія Сучасної України

Наукові нотатки

«НАУКО́ВІ НОТА́ТКИ» – міжвузівський збірник наукових праць. Засн. 1993 Луцьким тех. ун-том. Виходить 4 рази на рік укр. мовою накладом 300 прим. Розповсюджують в Україні, Білорусі, Польщі, Вірменії, РФ. Висвітлює проблеми матеріало­знавства, механіки деформування руйнування, сучас. машинобудування та техніки. Гол. ред. – В. Рудь (від 1993).

І. В. Савюк


Покликання на статтю