Наукові нотатки — Енциклопедія Сучасної України

Наукові нотатки

«НАУКО́ВІ НОТА́ТКИ» – міжвузівський збірник наукових праць. Засн. 1993 Луцьким тех. ун-том. Виходить 4 рази на рік укр. мовою накладом 300 прим. Розповсюджують в Україні, Білорусі, Польщі, Вірменії, РФ. Висвітлює проблеми матеріало­знавства, механіки деформування руйнування, сучас. машинобудування та техніки. Гол. ред. – В. Рудь (від 1993).

І. В. Савюк

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
І. В. Савюк . Наукові нотатки // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70676 (дата звернення: 19.09.2021)