Наукові основи збереження біотичної різноманітності — Енциклопедія Сучасної України

Наукові основи збереження біотичної різноманітності

«НАУКО́ВІ ОСНО́ВИ ЗБЕРЕ́ЖЕННЯ БІОТИ́ЧНОЇ РІЗНОМАНІ́ТНОСТІ» – тематичний щорічник. Виходить від 2000 у Львові накладом 100 прим., матеріали публікують укр., англ., рос., лат. мовами. Засн. і видавець – Ін-т екології Карпат НАНУ. Розповсюджують в осн. наук. б-ки України та зарубіжжя. Вміщують статті, присвячені результатам оригін. досліджень біотич. різноманіття (у всіх формах його прояву) флори, фауни, мікобіоти, угруповань та екосистем, а також матеріали критичної ревізії окремих таксонів і результати інвентаризації регіон. флор, фаун, мікобіот, угруповань та екосистем, виконаних у різних регіонах України та ін. країн світу, розвідки з розбудови екологічної мережі України тощо. Осн. рубрики: «Теоретичні основи збереження біорізноманіття», «Рослинний світ і мікобіота», «Тваринний світ», «Функціо­нування біотичних систем», «Хроніки й події». Гол. ред.: М. Голубець (2000–16), М. Козловський (від 2017).

О. О. Кагало

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. О. Кагало . Наукові основи збереження біотичної різноманітності // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70678 (дата звернення: 26.10.2021)