Наукові праці Вінницького національного технічного університету — Енциклопедія Сучасної України

Наукові праці Вінницького національного технічного університету

«НАУКО́ВІ ПРА́ЦІ ВІ́ННИЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 2006 Вінн. тех. ун-том. До 2018 матеріали друкували укр., рос. та англ. мовами, нині – укр. та англ.; періодичність – 4 рази на рік. Осн. тематика вид. – тех. науки. Рубрики: «Автоматика та інформаційно-вимірювальна тех­ніка», «Будівництво», «Енерге­тика та електротехніка», «Інформаційні технології та комп’ютерна техніка», «Машинобудування і транс­порт», «Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування», «Застосування результатів досліджень». Призначення вид. – оперативне опублікування нових наук. знань, отриманих у процесі дослідниц. діяльності провід. вчених України та ін. країн, їхнє поширення в Україні та за кордоном. Гол. ред. – П. Лежнюк (від 2016).

В. В. Нетребський

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. В. Нетребський . Наукові праці Вінницького національного технічного університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70679 (дата звернення: 16.10.2021)