Наукові праці Донецького національного технічного університету — Енциклопедія Сучасної України

Наукові праці Донецького національного технічного університету

«НАУКО́ВІ ПРА́ЦІ ДОНЕ́ЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. і видавець – Донец. тех. ун-т. Виходять у 4-х серіях. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка» (від 1996) – двічі на рік накладом 150 прим. Публікації висвітлюють результати наук. дослідж. і розробок у таких напрямах, як інформатика, чисел. методи, паралел. обчислення, програмування, розроблення засобів обчислюв. техніки, комп'ютерні мережі, машинна графіка й оброблення зображень, матем. моделювання в різних галузях. Гол. ред. – Є. Башков (від 2001). Серія «Обчислювальна техніка та автоматизація» (від 1998) – двічі на рік накладом 300 прим. Друкує статті, що містять результати теор. та практ. дослідж. і розробок відповідно до темат. розділів: автоматизація технол. процесів; інформ. технології та телекомунікації; інформ.-вимірюв. системи; електронні та мікропроцесорні прилади. Гол. ред. – Є. Башков (від 2015). Серія «Електротехніка і енергетика» (від 2003) – двічі на рік накладом 100 прим. Вміщує матеріали з питань електротехніки, електромеханіки та енергетики. Гол. ред. – В. Сивокобиленко (від 2015). Серія «Педагогіка, психологія і соціологія» (від 2007) – 1–2 рази на рік накладом 300 прим. Публікує статті з питань розвитку твор. особистості в освіт. процесі, що розглядаються в таких аспектах: теорія та історія освіти і педагогіки; теорія і методика профес. освіти; теорія і практика навч., виховання; психологія та соціологія освіти і виховання тощо. Гол. ред. – Є. Башков (від 2007). Матеріали друкує укр., англ. та рос. мовами.

А. В. Зиль

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
А. В. Зиль . Наукові праці Донецького національного технічного університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70680 (дата звернення: 22.10.2021)