Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка — Енциклопедія Сучасної України

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

«НАУКО́ВІ ПРА́ЦІ КАМ'ЯНЕ́ЦЬ-ПОДІ́ЛЬСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Івана Огієнка» Засн. 1995 у Кам'янець-Поділ. пед. ін-ті (Хмельн. обл.) як «Наукові праці історичного факультету». Від 1997 – «Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: Історичні науки». Відтоді назва змінювалася відповідно до зміни назв ВНЗу, від 2009 – сучасна. Виходять 1 раз на рік укр. мовою, наклад 100 прим. Тематика вид. відповідає назвам постій. рубрик: «Методологія історії, історіографія та джерело­знавство», «Всесвітня історія», «Давня і нова історія України», «Новітня історія України», «Регіональна історія», «Рецензії». За час існування збірника у ньому опублікували свої наук. дослідж. понад 600 істориків із України, Польщі, Білорусі, Молдови, Литви та ін. країн. Гол. ред. – В. Магась (від 2019).

О. Б. Комарніцький


Покликання на статтю