Наукові праці Лісівничої академії наук України — Енциклопедія Сучасної України

Наукові праці Лісівничої академії наук України

«НАУКО́ВІ ПРА́ЦІ ЛІСІВНИ́ЧОЇ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К УКРАЇ́НИ» Виходять від 2001 у Львові двічі на рік накладом 300 прим. Засн. – Нац. лісотех. ун-т України, Лісівн. АНУ (й видавець). Публікують статті укр., рос. та англ. мовами. Фахове вид. за 3-ма напрямами: с.-г., біол. (ліс. госп-во), тех. науки. Висвітлюють наук. досягнення в галузі лісівництва та лісознавства, ліс. таксації та лісовпорядкування, їхні актуал. проблеми, нові аспекти ліс. інженерії, ресурсоощад. та екологобезпеч. технологій деревооброблення, друкують результати дослідж. у сфері екології, відтворення та покращення стану ліс. ресурсів, захисту лісів, біології рослин. угруповань, проблеми рац. природокористування. Вміщують рец. та відгуки на наук. роботи, на діяльність учених. Рубрики: «Біологічні аспекти рослинних угруповань», «Лісознавство та лісівництво», «Лісові культури, фітомеліорація, селекція і генетика», «Лісова таксація та лісовпорядкування», «Захист лісів і мисливське господарство», «Екологія та природно-заповідна справа», «Економіка природокористування та менеджмент», «Лісова інженерія: техніка, технологія, довкілля», «Ресурсоощадні та екологобезпечні технології деревооб­роб­ки». Розповсюджують в Україні, країнах Сх. і Зх. Європи, РФ. Редколегія складається з 30-ти осіб, зокрема вчених із Великої Британії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Словенії. Гол. ред. – І. Соловій.

Ю. М. Дебринюк


Покликання на статтю