Наукові праці Національного університету харчових технологій — Енциклопедія Сучасної України

Наукові праці Національного університету харчових технологій

«НАУКО́ВІ ПРА́ЦІ НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ХАРЧОВИ́Х ТЕХНОЛО́ГІЙ» Засн. 1938 як «Труды Технологического института пищевой про­мышленности имени А. И. Микояна». У 1-му вип. журналу, накладом 1000 прим., опубл. 18 статей, тематика яких стосувалася методів визначення реолог. характеристик харч. середовищ, удосконалення машин, апаратів і технології цукр., хлібопекар. і бродил. вироб-в, хімії та хім. технологій. Назва вид. змінювалася відповідно до перенайменування закладу; від 2002 (№ 12) – сучасна. Видають 6 разів на рік, статті публікують укр., англ. та рос. мовами. Осн. тематика: автоматизація та інформ. технології, безпека харч. продуктів, біотехнологія і мікробіологія, економіка, менеджмент та маркетинг, науки про життя, охорона праці і цивіл. захист, мех. та електр. інженерія, фіз.-мат. науки, харч. технології, хім. науки. Журнал підтримує сучасні тенденції щодо популяризації та впровадження передового досвіду й новіт. досягнень у харч. пром-сті: описують технології створення нових продуктів і продуктів функціонал. призначення, новітні біотехнології, засоби тех. забезпечення, ефектив. енергоменеджменту, а також екон. засади функціонування підпр-в галузі. Гол. ред.: А. Українець (2003–20), О. Шевченко (від 2020, в. о.).

Ю. М. Пенчук


Покликання на статтю