Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — Енциклопедія Сучасної України

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«НАУКО́ВІ ПРА́ЦІ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ БІБЛІОТЕ́КИ УКРАЇ́НИ імені В. І. Вернадського» Виходять від 1998 у Києві раз на рік укр. мовою накладом 300 прим. Засн.: НАНУ, НБУВ (і видавець), Асоц. б-к України. Перший вип. мав назву «Бібліотека. Наука. Культура. Інформація», наступні – сучасну. Кожен вип. має свої рубрики залежно від тематики. Висвітлюють роль б-к як інформ.-комунікац. центрів розвитку науки, культури та соц. комунікацій, актуал. проблеми бібліотеко-, бібліографо-, книгознавства. Публікують статті з питань удосконалення бібліотеч. та наук.-інформ. обслуговування, бібліотеч. інформ. технологій та місця сучас. б-ки в електрон. середовищі, інформ. діяльності б-к та їхньої ролі у формуванні нац. інформ. простору, просуванні на інформ. ринок бібліотеч. інформ.-аналіт. продукту тощо. Видають також темат. вип., присвяч., зокрема, 80-річчю НБУВ (вип. 1), 75-й річниці Укр. НДІ книгознавства (вип. 2), 1000-літтю літописання в Україні (вип. 3), 425-річ. ювілею львів. Апостола І. Федорова (вип. 4), історії книги та друкарства, розвитку книгознав. думки в Україні в 19 ст. (вип. 10), б-кам НАНУ, їхній історії та сучасності (вип. 15), дослідж. інновац. технологій збереження документ. фондів (вип. 17), упр. бібліотечно-інформ. діяльністю наук. б-ки (вип. 29), 150-річчю від дня народж. фундатора істор. картографії В. Кордта (вип. 31), 150-й річниці з часу засн. Рос. держ. б-ки (вип. 35), підвищенню ефективності інформ. діяльності наук. б-ки (вип. 38). Серед авторів – фахівці НБУВ, ін. б-к, інформ. центрів, наук. установ України, США, Великої Британії, Німеччини, Польщі тощо, викладачі, аспіранти, студенти закладів вищої освіти України та ін. країн. Гол. ред. – Н. Кунавець (від 2020).

Н. М. Маслакова


Покликання на статтю