Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій — Енциклопедія Сучасної України

Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій

«НАУКО́ВІ ПРА́ЦІ ОДЕ́СЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ХАРЧОВИ́Х ТЕХНОЛО́ГІЙ» Засн. 1937 Одес. ін-том технології зерна і борошна. Від 1994 видавець – Одес. академія харч. технологій. Виходять двічі на рік накладом 500 прим. Матеріали друкують укр., рос. та англ. мовами. Осн. тематика: удосконалення технол. процесів для харч. та зерноперероб. галузей АПК; актуал. питання зберігання зерна; вироб-во зерн., хлібопекар., кондитер. виробів, комбікормів та біопалива; розроблення нових видів харч. продуктів із нетрадиц. сировини та новіт. технологій отримання безпеч. харч. продуктів, визначення критеріїв їх оцінки; створення високоефект. обладнання, автоматизація харч. і зерноперероб. вироб-в; комбінов. процеси та нанотехнології в АПК, сучасні неенергоємні харч. технології та продукти, енергоефективність та екол. безпечність; соц.-екон. проблеми розвитку ринк. відносин на підпр-вах харч. і зерноперероб. пром-сті. Гол. ред. – Г. Станкевич (від 2018).

Н. М. Поварова

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Н. М. Поварова . Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70688 (дата звернення: 25.09.2021)