Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили — Енциклопедія Сучасної України

Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

«НАУКО́ВІ ПРА́ЦІ ЧОРНОМО́РСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Петра Могили» Засн. 1998 Нац. ун-том «Києво-Могилян. академія» як збірник, від 2002 – часопис. Від 2005 видавець – Чорномор. ун-т (Миколаїв). Виходить окремими серіями двічі на рік накладом 300 прим. Матеріали друкують укр., рос., англ., польс., болгар. та ін. мовами. Наук. статті присвячені актуал. і маловивченим питанням історії, політології, педагогіки, мовознавства, літературо­знавства, економіки, комп’ютер. технологій, техноген. безпеки, біології. Гол. ред. – Л. Клименко; голови редколегій: М. Іванов (серія «Політологія»), О. Мещанінов («Педагогіка»), В. Горлачук («Економіка»), Н. Матвєєва («Філологія. Мовознавство»), Л. Гри­гор’є­ва («Техногенна безпека»), О. Пронкевич («Філологія. Літературо­знавство»), Ю. Котляр («Історія»), М. Фісун («Комп’ютерні технології»).

А. Д. Іщенко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
А. Д. Іщенко . Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70690 (дата звернення: 20.09.2021)