Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування — Енциклопедія Сучасної України

Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ І ПРОЕ́КТНО-КОНСТРУ́КТОРСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т А́ТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИ́ЧНОГО НАСОСОБУДУВА́ННЯ (ВНДІАЕН) – науково-дослідна установа, основними напрямами діяльності якої є наукові дослідження в галузі насособудування, розроблення науково-технічної продукції, надання науково-технічних послуг, постачання де­яких видів насосного обладнання. Засн. 1956 у Сумах як СКБ живил. насосів (СКБ-ЖН), від 1966 – Укр. філія ВНДІГідромаш, від 1970 – ВНДПКІ атом. та енергет. насособудування, від 1992 – сучасна назва (від 2000 – ВАТ, від 2018 – АТ). У структурі – 4 осн. н.-д. відділи (проточ. частин; динаміки, вібродіагностики та вузлів тертя; міцності; інформ. технологій); 5 конструктор. відділів (живил. та багатоступен. насосів; конденсат. насосів; спец. насосів; автоматики, регулювання та електроприводу; стенд. та нестандарт. обладнання); 2 лаб. (підшипників, ущільнень і муфт; динаміки і вібродіагностики); випробув. центр. Осн. напрями наук. робіт: гідродинаміка робочого процесу в проточ. частині відцентр. насосів; створення унікал. конструкцій ущільнень та опор. і упор. підшипників для склад. умов експлуатації; покращення вібродинам. і шумових характеристик насос. обладнання; патентні дослідж.; розроблення нових конструкц. матеріалів. Насосне обладнання, виготовлене за проектами фахівців ВНДІАЕН, протягом кількох десятиліть успішно експлуатують майже в 50-ти країнах світу на нафт. родовищах, підпр-вах хім. та нафтохім. пром-стей, гірн.-металург. комплексу, в системах зрошення та водопостачання, на теплових та понад 30-ти атом. електростанціях тощо. Від 1992 ВНДІАЕН – гол. орг-ція України з питань наук.-тех. забезпечення за напрямом «Насособудування». На його базі організовано Тех. ком-т стандартизації ТК-21 «Насоси динамічні та об'ємні», крім того, Ін-т є колектив. чл. Тех. ком-ту стандартизації ТК-79 «Атомна енергія». ВНДІАЕН затв. постачальником із виконання цілого ряду видів профіл. діяльності для компанії «Енергоатом». Серед відомих фахівців – засновники сум. наук. школи гідромашинобудування С. Сєріков (організатор і 1-й тех. кер. СКБ-ЖН), В. Малюшенко (засн. та 1-й зав. каф. гідромашин Сум. ун-ту, автор багатьох наук. праць, зокрема бл. 10-ти монографій, у галузі насособудування) та В. Марцинковський. Нині в Ін-ті працюють 21 н. с., з них 1 д-р і 10 канд. н. Першим в. о. нач. СКБ-ЖН (за сумісн.) був дир. Сум. насос. з-ду В. Пелещук.

А. А. Руденко


Покликання на статтю