Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут НДІпроектреконструкція Державний — Енциклопедія Сучасної України

Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут НДІпроектреконструкція Державний

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ТА ПРОЕ́КТНО-ВИШУ́КУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУ́Т «НДІпроектреконструкція» Державний Створ. 1945 як Проектно-вишукувал. бюро при Міськжитло­управлінні Київ. міськради для роз­роблення проектно-кошторис. документації на проведення відбудови Києва після окупації. Від 1968 – Респ. проект. ін-т «Укр­житлоремпроект» для проведення єдиної держ. політики з реконструкції і капітал. ремонтів житл., соц.-культур. і комунал. об'єктів у насел. пунктах України, від 1994 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву розвитку громад та тер. України. Діють н.-д. та експерим.-конструктор. відділ.; відкрито 24 філії і 10 відділів в обл. центрах і великих пром. містах України. 1994–97 на базі Ін-ту функціонував Наук.-метод. центр реформування житл. політики. Спе­ціалізація Ін-ту – проведення інж.-геол. вишукувань, обстеження і оцінювання тех. стану житл. фонду, проектування капітал. ремонту та реконструкції будинків і споруд, реформування житл. політики, розроблення законодав. та норматив. бази житл. сфери. Ін-т має Держ. ліцензії на право виконання спец. робіт у проектуванні та буд-ві, оснащений сучас. устаткуванням і приладами. В архів. матеріалах Ін-ту зафіксовано істор.-архіт. особливості житл. забудови; збережено конструктивні рішення, що були характерними для різних регіонів України і періодів буд-ва. Наук. діяльність Ін-ту: формування житл. політики; реформування житл.-комунал. госп-ва; актуалізація норматив. бази стосовно реконструкції, ремонту та експлуатації об'єктів житл.-комунал. призначення; наук.-метод. супроводження тех. розробок та проектів; експерим.-конструктор. розробки. Проектна діяльність Ін-ту: комплексне проектування буд-ва, реконструкції та ремонту; діагностика тех. стану будівель та споруд; інж. вишукування; газифікація та телефонізація; перепланування приміщень; паспортизація об'єктів; проекти котеджів; моніторинг буд-ва та реконструкції об'єктів; енергоаудит та енерго­збереження; експертна оцінка нерухомості; узгодження проект. документації; інформ. забезпечення; диспетчеризація, модернізація ліфтового госп-ва; консультац. послуги. Осн. розробки: Житл. кодекс України (проект, 1995); типовий статут об'єднан­ня (т-ва) співвласників багатоквартир. будинку (1996); нормативно-довідкова база на ре­монтно-буд. роботи (1994–99); «Порядок визначення вартості ремонту житла, об'єктів соц. сфери, комунал. призначення та благоустрою, що використовується на тер. України» (1997); «Правила обстеження тех. стану і паспортизації житл. і громад. будинків» (1999); участь у розробленні держ. програми реконструкції житл. будинків перших масових серій (1998–99). Фахівці Ін-ту створили програмні комплекси й експертні системи для автоматизації процесу проектування, оцінювання тех. стану, паспортизації житл. фонду й інвентаризації об'єктів громад. призначення: програми формування і випуску тех. висновку про стан житл. будинку з масив. стінами «Etalon», а також конструктив. елементів та інж. систем великопанел. житл. будинків, побудов. за типовими проектами серій 1-480, 1КГ-480, 1-464, 1-464А, «Priz» (1997); експертна система комп'ютер. діагностики «Dias» (1999). Фахівці Ін-ту розробили проекти реконструкцій Нац. філармонії України, ТЮГу на Липках, Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра, посольства Румунії (усі – Київ), нац.-культур. центру «Народний дім» (Запоріжжя), банку «Україна» (Житомир), готелю «Асторія» (Дніпро), пансіо­натів ветеранів праці (м. Бердянськ Запоріз. обл., Дніпро), укр. православ. церков (м. Тростянець Сум. обл., Черкаси, смт Теплик Вінн. обл.), римо-катол. костелу Воздвиження Хреста (м. Новоград-Волинський Житомир. обл.); брали участь у виконанні робіт з ліквідації наслідків Чорнобил. аварії; обстежили житл. будинки у м. Славутич Київ. обл. та надали проектно-кошторис. документацію на їх реконструкцію. Рішенням Наук.-тех. ради Держбуду України Ін-т визначено провідним з проблеми реконструкції 5-поверх. житл. будинків перших масових серій. 1986 розроблено експерим. проект надбудови 5-поверх. житл. будинку серії 1-480 5-ма поверхами (1-а премія Всесоюз. відкритого конкурсу проект. пропозицій з модернізації і реконструкції житл. будинків, побудов. за типовими проектами перших масових серій). За 1989–2019 фахівцями Ін-ту розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію понад 300 будинків центр. істор. частини Києва. 1993–99 виконано конкурсні проекти реконструкції 7-ми мікрорайонів Воскресен. масиву, житл. кварталу на Ленінгр. площі в Києві, житл. будинків у Харкові. 1993 спільно з АТ «Київпроект» проведено обстеження тех. стану понад 1500 5-поверх. житл. будинків, побудов. за типовими проектами у Києві. В Ін-ті працюють понад 700 осіб (2020). Дир. – Г. Онищук (2000–14), від 2018 – О. Пашкуда.

В. М. Ухань


Покликання на статтю