Науково-інформаційний вісник Національної академії наук вищої освіти України — Енциклопедія Сучасної України

Науково-інформаційний вісник Національної академії наук вищої освіти України

«НАУКО́ВО-ІНФОРМАЦІ́́ЙНИЙ ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К ВИ́ЩОЇ ОСВІ́ТИ УКРАЇ́НИ» Засн. 1994 у Києві з назвою «Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України»; від 2008 – «Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України»; від 2019 – сучасна назва. Спочатку виходив укр. мовою раз на два місяці накладом 450 прим., від 2017 – укр. та англ. мовами 4 рази на рік тиражем 1 тис. прим. Висвітлює сучас. стан галузі освіти, науки й техніки, результати наук. дослідж. із сусп., природн., соц.-гуманітар., тех. наук. Осн. рубрики: «Офіційні матеріали», «З проблем сьогодення», «Нові дослідження», «Цікаво знати», «Постаті», «Наші ювіляри», «Некролог». Мав додатки: «Науковий вісник» (2008–13; вийшло 20 чисел) та «Наукові записки» (2008–14). Гол. ред.: В. Іванов (1994–96), М. Дубина (1996–2008), І. Зозуля (2008–17), С. Табачніков (від 2017).

Т. В. Товалович


Покликання на статтю