Наукової термінології Комітет при Президії НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Наукової термінології Комітет при Президії НАНУ

НАУКО́ВОЇ ТЕРМІНОЛО́ГІЇ Комітет при Президії НАНУ – науково-консультативний та експертний орган з питань наукової термінології. Створ. 1968 унаслідок реорганізації Комісії зі створення галуз. словників наук. термінології. Взаємодіє із секціями, відділ. та структур. підрозділами апарату Президії НАНУ. До складу Ком-ту входять чл. НАНУ, провідні вчені НАНУ в галузі наук. термінології; за погодженням – фахівці нац. галуз. АН, закладів вищої освіти, мін-в і відомств. До діяльності також можуть залучатися провідні іноз. вчені. Осн. завдання Ком-ту в рад. період полягали в: затвердженні проспектів словників, обсягу словників і терміну їх подавання до вид-ва; орг-ції рецензування (фахового і лексикогр.); вирішенні спір. або сумнів. питань щодо окремих термінів; проведення роботи щодо узгодження певних термінів у близьких галузях науки; внесенні пропозицій щодо нової уніфікації термінології. Нині осн. робота зосереджена на сприянні в орг-ції теор. опрацювання принципів і науково обґрунтов. концептуал. засад та рекомендацій щодо унормування терміносистем, удосконаленні єдиної лінгвістично обґрунтов. методики унормування укр. галуз. термінології, виробленні єдиних принципів щодо уніфікації лінгвіст. вимог до термінол. стандартів, впровадженні термінол. норм у мовну практику, орг-ції робіт щодо створення комп’ю­тер. забезпечення та формування банку даних з термінології, консультації з правильності вживання термінів у наук. публікаціях. Головами КНТ у різний час були Й. Штокало, К. Ситник, І. Білодід, В. Русанівський, О. Мельничук, Д. Гродзинський, від 2017 – А. Загородній.

І. А. Казимирова

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
І. А. Казимирова . Наукової термінології Комітет при Президії НАНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70700 (дата звернення: 25.09.2021)