Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин — Енциклопедія Сучасної України

Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин

«НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ ДЕРЖА́ВНОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО КОНТРО́ЛЬНОГО ІНСТИТУ́ТУ ВЕТЕРИНА́РНИХ ПРЕПАРА́ТІВ ТА КОРМОВИ́Х ДОБА́ВОК І ІНСТИТУ́ТУ БІОЛО́ГІЇ ТВАРИ́Н» Засн. 2014 у Львові Держ. н.-д. контрол. ін-том вет. препаратів та корм. добавок і Ін-том біології тварин НААНУ. Виходить 2 рази на рік, матеріали публікує укр., англ., рос. та польс. мовами; наклад 100 прим. Друкує результати наук. дослідж. у галузі вет. медицини, біології тварин і тваринництва. Осн. рубрики: «Біохімія та фізіологія», «Живлення та годівля», «Клінічна біохімія та ветеринарна медицина», «Мікробіологія та вірусологія», «Імунологія та морфологія», «Паразитологія», «Токсикологія, фармакологія та екологія», «Відтворення і біотехнологія», «Розведення та генетика», «Розроблення ветеринарних препаратів та методів їх контролю». Гол. ред. – І. Коцюмбас (від 2014).

О. І. Чайковська

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. І. Чайковська . Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70706 (дата звернення: 17.09.2021)