Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН — Енциклопедія Сучасної України

Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН

«НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ ІНСТИТУ́ТУ ОЛІ́ЙНИХ КУЛЬТУ́Р НААН» Засн. 1994 у с. Сонячне Запоріз. р-ну Запоріз. обл. Ін-том олій. культур УААН. 1999–2010 – «Збірник наукових праць Інституту олійних культур УААН», від 2010 – сучасна назва. Видають 1–2 рази на рік, матеріали публікують укр., рос. та англ. мовами. Наклад 100 прим. Осн. тематика: теор. обґрунтування ведення селекції та рослинництва, методи створення гібридів і сортів, основи насінництва, технології вирощування та переробки, економіки вироб-ва олій. культур. Рубрики: «Теоретичні основи селекції», «Селекція та насінництво», «Рослинництво та землеробство», «Економіка та інновації», «Механізація та переробка олійної сировини». Гол. ред. – І. Шевченко (від 2013).

А. І. Сорока


Покликання на статтю